Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਰਾਸਿਟੋਲੋਜੀ / ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਐਨਾਟੋਮੀ / ਪੈਡਾਇਟਿਕਸ / ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਫਿਜਿਓਲੌਜੀ / ਓਟੋਰਹਿਨੋਲੀਨੀਜੋਲੋਜੀ / ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ / ਓਨਕੋਲੋਜੀ / ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਸੁਰਗਰੀ / ਵਿਰਾਸਤੀ, ਜੀਨ ਰੋਗ / ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ / ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ / ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ / ਇਮੂਨਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਲਰਜੀਲੋਜੀ / ਹੀਟੌਲੋਜੀ / ਵੈਲੀਓਲੋਜੀ / ਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੀਸੂਸਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਫਸਟ ਏਡ / ਹਾਈਜੀਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਐਪੀਡਮੀਲੋਜੀ / ਕਾਰਡਿਓਲੌਜੀ / ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ / ਵਾਇਰਲੌਜੀ / ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਡੀਸਨ / ਪ੍ਰਾਸਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਗਾਨੇਕਲੋਜੀ
ਘਰ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ
ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਬਰ
ਲੇਖਕ
ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਐੱਫ ਐੱਮ ਐੱਸ ਬੀ ਐਸ ਸੀ.ਈ. ਡੀ.ਏ. ਈ.ਈ.ਯੂ.ਯੂ.ਯੂ.ਯੂ.ਯੂ.ਯੂ.ਏ. ਜੀ ਐਲ ਜੀਯੂ ਆਈਐਮ ਜੇਐੱਫ਼ ਜੇ.ਏ.
ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਜੀਟਾਲੋਜੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਰਕਿਲੌਜੀ

ਗਪੋਨੋਵ ਐਸ ਪੀ. ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਆਰਥਰੋਪੌਡਜ਼ 2005
ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਬਣਤਰ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਆਰਥਰੋਪੌਡਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਪੈਰਾਸੀਟਿਕ ਕ੍ਰਸਟਸੀਅਨ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਕਟਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਰੋਪੌਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਫੋਕਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ. ਮੈਨੂਅਲ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ. ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਪਰਜੀਵਿਟਲੋਜੀ", "ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਜੀਵਲੋਜੀ", "ਆਰਕੋਨੋਐਂਟੋਮੋਲੋਜੀ"
ਐਂਟੋਵ ਐਮ.ਏ. ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਤਪਸ਼ (ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲੀਨਿਕ, ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ, ਰੋਕਥਾਮ) 2004
ਰਸਮੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਈਟੀਲਾਜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈਲੀਐਮਥੈਸੀਸ ਦਾ ਇਮਿਊਨੋਪੈਥੋਜੀਜੇਸ਼ਨ. ਕਲੀਨਿਕੋ-ਐਪੀਡਮੋਮੀਲੋਜੀਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈਲੀਐਮਥੈਥੀਸ ਟੋਕੋਜੋਰੋਸਿਸ ਤ੍ਰਿਚਿਨੋਸਿਜ਼ ਈਚਿਨਕੋਸਕੌਸੀਸ. ਸਿਿਸਟੀਕੋਸਸਿਸ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈਲਿਮਥੀਅਸਿਸ ਦੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨਿਦਾਨ. ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਦੇ ਸਾਧਨ ਢੰਗ ਵਿਭਾਜਨਿਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈਲਮਿੰਥਿਆਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰੋਕਥਾਮ
ਗਪੋਨੋਵ ਐਸ ਪੀ. ਪਰਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ 2003
ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਜੀਵਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੈਨੂਅਲ ਰੂਸ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਨੁਪਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਪਰਜੀਟਾਲੋਜੀ", "ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨ ਰੋਗਾਂ", "ਮੈਡੀਕਲ ਜੂਓਲੋਜੀ", "ਪ੍ਰੋਟੌਜਲੋਜੀ"
ਲੈਕਚਰ ਟੇਪ ਕੀੜੇ 2000
ਆਮ ਲੱਛਣ ਨਿਰਮਿਤ (ਬੁੱਲ) ਚੇਨ, ਤਾਇਨਾਹਿਰਚੁਚਸ ਸਗਿਨੈਟਸ ਆਰਮਡ (ਪੋਰਸੀਨ) ਚੇਨ, ਤੈਨਿਏ ਸੋਲਿਅਮ ਸਿਿਸਟੀਕੋਸਸਿਸ ਡਵਾਫ ਟੀਸੀਪੀਨ, ਹਾਈਮਾਨੋਲੀਪਿਸ ਡੈਡੀ ਈਚਿਨੋਕੁਕਸ, ਈਚਿਨੋਕੁਕਸ ਗ੍ਰੇਨਲੂਲੋਸ ਅਲਵੋਕੋਕੋਕਸ ਮਲਟੀਲੋਕੁਲਰਿਸ ਲੈਂਟਟਸ ਵਿਆਪਕ, ਡਿਪਹੀਲੋਬੌਥ੍ਰੀਅਮ ਲੈਟਮ. ਸਪਾਰਗਨੋਜ਼
ਬੀਅਰ ਐਸ.ਏ. ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਰਜੀਵੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? 2000
ਮਾਸਿਕ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਮਗਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਰਾਸਿਟੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪਰਜੀਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਰਜੀਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਸੇਰਪੈਨਨੋਵ ਏ.ਏ., ਮਾਸਕਿਨ ਏਐਸ, ਕੋਟਲਨੀਕੋਵ ਜੀਏ, ਖਰਨਵ ਵੀ.ਐਮ. ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ larvae ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਲੀਮੈਨਥੀਅਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ 1999
ਐਟਲਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ (ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ), ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਉੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਫਨਜਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਲਾਰਵਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਫਾਈਨਸਾਂ ਲਈ ਤਸ਼ਖੀਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਅਕਾਰ, ਆਕਾਰ, ਪਰਤਿਸ਼ਟ ਦੇ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਲਾਰਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਪੋਰੋਵੈਸਕੁਲਰ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ. ਪੈਰਾਸੀਟੋਲੌਜੀ 1998
ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ, ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪਰਜੀਵੀ ਲਾਗਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ, ਕਲੀਨਿਕ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂਅਲ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਜੀਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਮੈਡੀਕਲ ਪੋਰਟਲ "ਮੇਡਗਾਈਡ ਪੁਸਤਕ" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com